Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

KAKO SMO ORGANIZIRANI

 

 

Večina učnih programov računalništva in tujih jezikov se izvaja v prostorih Ljudske univerze, lahko pa tudi drugje, če na Ljudski univerzi ni proste učilnice.

Vsaka skupina na prvem srečanju izvoli svojega poverjenika – animatorja - , ki vodi evidenco udeležbe, skrbi za obveščanje članov, ubira članarino in prispevke za posamezne programe, vzdržuje informacijsko zvezo med skupino na eni strani in pooblaščenim predstavnikom Ljudske univerze, mentorjem in predsednikom društva na drugi strani.

ORGANI DRUŠTVA

 
• zbor članov,
• upravni odbor,
• predsednik in namestnik predsednika,
• nadzorni odbor in
• častno razsodišče
 

Podrobneje organiziranost, pravice in obveznosti članstva določa statut društva.


KAKO SE VČLANITE
 
V društvo se včlanite, tako da izpolnite pristopno izjavo, ki si jo natisnete iz internetne strani društva, ali jo dobite pri pooblaščenem sodelavcu na Ljudski univerzi Murska Sobota. Izpolnjeno prijavnico oddate ali odpošljete na naslov društva. Včlanite se lahko tudi ob številnih drugih priložnostih ko se društvo javno manifestira.
Včlanite se lahko kadar koli med letom. Članstvo je vezano na koledarsko in ne šolsko leto. Višino članarine določa upravni odbor društva.
 

Za sodelovanje pri posameznih programih društva se načeloma prijavite na osnovi vsakoletne zgibanke, ki jo vsi člani prejmejo po pošti, pred pričetkom izobraževalne sezone, ali po E-pošti. Lahko pa tudi med izobraževalno sezono, če je v posamezni skupini še nezasedeno mesto. Denarni prispevek za posamezno izobraževalno skupino je odvisen od stroškov in števila udeležencev in ga za vsako sezono določa upravni odbor društva. Ta prispevek lahko plačate v dveh delih pri animatorju skupine.

Priloge: Statut in pristopna izjava