Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Fotogalerija

Avtor Feliks Pihlar, maj 2024

» Avtor Feliks Pihlar, april 2024

» Avtor Jože Šömen, marec 2024

» Avtor Stane Toplak, april 2024

» Avtor Ivan Hanc, marec 2024

» Avtor Stane Toplak, marec 2024

» Avtor Erika Sonjak, marec 2024

» Avtor Danila Krpič, maarec 2024

» Avtor Feliks Pihlar, marec 2024

» Avtor Stane Toplak, februar 2024

» Avtor Feliks Pihlar, december 2023

» Avtor Jože Šömen, januar 2024

» Avtor Ivan Hanc, december 2023

» Avtor Feliks Pihlar, december 2023

» Avtor Danila Krpič, december 2023

» Avtor Tone Stropnik, december 2023

» Avtor Ivan Hanc, november 2023

» Avtor Jože Šömen, november 2023

» Avtor Branka Črnko, november

» Avtor Tone Stropnik, november 2023

» Avtor Danila Krpič, april 2023

» Avtor Stane Toplak, april 2023

» Avtor Stane Toplak, marec 2023

» Avtor Danila Krpič, marec 2023

» Avtor Jože Šömen, februar 2023

» Avtor Ivan Hanc, februar 2023

» Avtor Danila Krpič, februar 2023

» Avtor Tone Stropnik, februar 2023

» Avtor Stane Toplak, februar 2023

» Avtor Tone Stropnik, januar 2023

» Avtor Stane Toplak, januar 2023

» Avtor Ivan Hanc, oktober 2022

» Avtor Stane Toplak, oktober 2022

» Avtor Jože Šömen, oktober 2022

» Avtor Ivan Hanc, oktober 2022

» Avtor Danila Krpič, oktober 2022

» Avtor Tone Stropnik, maj 2022

» Avtor Stane Toplak, april 2022

» Avtor Ivan Hanc, marec 2022

» Avtor Stane Toplak, marec 2022

» Avtor Oskar Likar, februar 2022

» Avtor Stane Toplak, februar 2022

» Avtor Ivan Hanc, januar 2022

» Avtor Stane Toplak, januar 2022

» Avtor Tone Stropnik, januar 2022

» Avtor Stane Toplak, december 2021 serija Zadar

» Avtor Feliks Pihlar, december 2021

» Avtor Stane Toplak, november 2021, serija Blaguš

» Avtor Jože Šömen, november 2021

» Avtor Feliks Pihlar, november 2021

» Avtor Ivan Hanc, november 2021

» Avtor Stane Toplak, oktober 2021, serija Negovsko grad

» Avtor Ivan Hanc, oktober 2021

» Avtor Tone Stropnik, oktober 2021

» Avtor Jože Šömen, oktober 2021

» Avtor Feliks Pihlar oktober 2021

» Avtor Feliks Pihlar september 2021

» Avtor Ivan Hanc, september 2021

» Avtor Stane Toplak, september

» Avtor Ivan Hanc, avgust 2021

» Avtor Jože Šömen, avgust 2021

» Avtor Stane Toplak, avgust 2021

» Avtor Feliks Pihlar, avgust 2021

» Avtor Danila Krpič, julij 2021

» Avtor Feliks Pihlar, julij 2021

» Avtor Ivan Hanc, julij 2021

» Avtor Stane Toplak, julij 2021

» Avtor Feliks Pihlar, junij 2021

» Avtor Stane Toplak, junij 2021

» Avtor Ivan Hanc, junij 2021

» Avtor Jože Šömen, junij 2021

» Avtor Danila Krpič, junij 2021

» Avtor Jože Šömen, maj 2021

» Avtor Tone Stropnik, maj 2021

» Avtor Ivan Hanc, maj 2021

» Avtor Danila Krpič, maj 2021

» Avtor Feliks Pihlar maj 2021

» Avtor Jože Šömen, april

» Avtor Feliks Pihlar, april 2021

» Avtor Ivan Hanc, april 2021

» Avtor Stane Toplak, april 2021

» Avtor Feliks Pihlar, marec 2021

» Avtor Jože Šömen, marec 2021

» Avtor Danila Krpič, marec 2021

» Avtor Ivan Hanc, marec 2021

» Avtor Stane Toplak, marec 2021

» Avtor Tone Stropnik, februar 2021

» Avtor Stane Toplak, februar 2021

» Avtor Ivan Hanc, februar 2021

» Avtor Feliks Pihlar, februar 2021

» Avtor Tone Stropnik, januar 2021

» Avtor Feliks Pihlar, januar 2021

» Avtor Stane Toplak, januar 2021

» Avtor Jože Šömen, januar 2021

» Avtor Ivan Hanc, januar 2021

» Avtor Oskar Likar, januar 2021

» Avtor Feliks Pihlar, december 2020

» Avtor Jože Šömen, december 2020

» Avtor Oskar Likar, december 2020

» Avtor Danila Krpič, november 2020

» Avtor Jože Šömen, november 2020

» Avtor Feliks Pihlar, november 2020

» Avtor Ivan Hanc, november 2020

» Avtor Tone Stropnik, november 2020

» Avtor Danila Krpič, oktober 2020

» Avtor Feliks Pihlar, oktober 2020

» Avtor Jože Šömen, oktober 2020

» Avtor Tone Stropnik, oktober 2020

» Avtor Ivan Hanc, oktober 2020

» Avtor Miroslav Cener, oktober 2020

» Avtor Danila Krpič, september 2020

» Avtor Tone Stropnik, september 2020

» Avtor Štefan Cuk, september 2020

» Avtor Oskar Likar, september 2020

» Avtor Ivan Hanc, september 2020

» Avtor Feliks Pihlar, september 2020

» Avtor Jože Bratuš, avgust 2020

» Avtor Jože Šömen, avgust 2020

» Avtor Feliks Pihlar, avgust 2020

» Avtor Stane Toplak, avgust 2020

» Avtor Ivan Hanc, avgust 2020

» Renata Menhart

» Avtor Stane Toplak, julij 2020

» Avtor Jože Bratuš, julij 2020

» Avtor Feliks Pihlar, julij 2020

» Avtor Danila Krpič, julij 2020

» Avtor Ivan Hanc, julij 2020

» Avtor Jože Bratuš, junij 2020

» Avtor Ivan Hanc, junij 2020

» Avtor Tone Stropnik, junij 2020

» Avtor Miro Cener, junij 2020

» Avtor Feliks Pihlar, junij 2020

» Avtor Stane Toplak, junij 2020

» Avtor Jože Bratuš, maj 2020

» Avtor Ivan Hanc, maj 2020

» Avtor Miro Cener, maj 2020

» Avtor Stane Toplak, maj 2020

» Avtor Janez Györfi, maj 2020

» Avtor Feliks Pihlar maj 2020

» Avtor Danila Krpič, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik, maj 2020

» Avtor Jože Šömen, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik

» Avtor Danila Krpič

» Avtor Miroslav Cener

» Avtor Jože Bratuš

» Avtor Ivan Hanc

» Avtor Stane Toplak

» Avtor Jože Šömen

» Avtor Feliks Pihlar

» FOTOKLUB - IZBOR februar 2020

» iz ekskurzije v Ljubljano

» FOTOKLUB - IZBOR november, G. Radgona

» FOTOKLUB - izbor september 2019

» Iz druženja računalničarjev

» FOTOKLUB - IZBOR april 2019

» FOTOKLUB - IZBOR marec 2019

» FOTOKLUB - NA DOLINSKEM

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2019

» EKSKURZIJA V LJUBLJANO

» EKSKURZIJA V PORABJE

» FOTOKLUB - IZBOR Oktober 2018

» FOTOKLUB - IZBOR September 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Junij 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Maj 2018

» Iz ekskurzije na Dolenjsko

» FOTOKLUB - IZBOR April 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Marec 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Februar 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2018

» FOTOKLUB, izbor december 2017

» FOTOKLUB iz izleta v Avstrijo

» IZ EKSKURZIJE V NOVO MESTO

» FOTOKLUB, izbor marec 2017

» FOTOKLUB, izbor december 2016

» FOTOKLUB; izbor november 2016 2

» FOTOKLUB, izbor november 2016

» Iz ekskurzije v Celje in Šempeter

» FOTOKLUB, izbor maj 2016

» FOTOKLUB, izbor april 2016

» FOTOKLUB, izbor marec 2016

» GRAD V ORMOŽU IN JERUZALEM

» GRAD BELTINCI IN RAKIČAN

» CERKVE PREKMURJA

» PTUJ IN PTUJSKA GORA

» GRADOVI POMURJA

» IZ DELA SKUPIN

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

Organi društva

Organi društva so:

 • zbor članov,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor in
 • častno razsodišče.

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani:

 • sprejema statut društva, ter njegove spremembe in druge akte društva,
 • določa način dela zbora in dnevni red,
 • voli predsednika društva, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče ter odloča o njihovi razrešitvi,
 • določa letni program dela in finančni načrt ter sprejema zaključni račun,
 • obravnava in sprejema poročila o dejavnosti in poslovanju,
 • obravnava in sprejema poročilo nadzornega odbora,
 • sklepa o vseh statusnih spremembah in prenehanju društva,
 • obravnava vprašanja iz področja dejavnosti društva in sklepa o drugih zadevah, pomembnih za društvo,
 • odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča in
 • kot pritožbeni organ dokončno odloča o izključitvi člana društva.

Zbor članov vodi tričlansko delovno predsedstvo. Predsedujočega in dva člana delovnega predsedstva izvoli zbor članov, na vsaki seji, z javnim glasovanjem in z navadno večino.
O delu zbora se vodi zapisnik.
Zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika izvoli zbor članov na vsaki seji z javnim glasovanjem in navadno večino.
Zapisnik podpišejo: predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

Zbor članov je letni in volilni. Zbor članov je lahko redni in izredni. Redni zbor sklicuje upravni odbor.

Več v Statutu…

Predsednik/predsednica društva:

 • vodi dejavnost društva,
 • izvršuje sklepe zbora članov,
 • je tudi predsednik upravnega odbora društva, sklicuje in vodi njegove seje ter skrbi za realizacijo njegovih sklepov,
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela društva, predstavlja in zastopa društvo,
 • je podpisnik v imenu društva, sklepa pogodbe in je podpisnik finančnih dokumentov,
 • je odgovoren za izvajanje programa in dela društva in za pripravo letnega poročila,
 • daje navodila za delo tajnika in blagajnika,
 • je odgovoren za javnost dela, za informiranje članov in javnosti o dejavnostih in drugih zadevah v zvezi z društvom.

Predsednika izvoli in razreši volilni zbor članov. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. O svojem delu sproti poroča upravnemu odboru. Mandat predsednika traja 2 leti, z možnostjo ponovne izvolitve.

Upravni odbor (UO)
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema sestankoma zbora po programu in sklepih sprejetih na zboru. Za svoje delo je UO odgovoren zboru članov. UO:

 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • skrbi za uresničevanje nalog in ciljev društva ter letnega programa,
 • podrobneje določi prednosti in način uresničevanja letnega programa,
 • predlaga sklic zbora članov in dnevni red zbora,
 • daje predloge predsedniku društva in ga sproti opozarja na morebitne probleme,
 • imenuje predstavnike društva v organe različnih organizacij, ki so povezani z dejavnostjo društva in sorodnih društev in združenj,
 • imenuje za posamezne naloge začasne delovne skupine,
 • upravlja s premoženjem društva, 
 • odloča o višini članarine,
 • opravlja druge zadeve po sklepih zbora članov.

UO ima 7 članov, med katerimi je tudi predsednik društva, ki je hkrati predsednik UO, namestnik predsednika, tajnik in blagajnik, ki so člani UO.
Enega člana UO imenuje Ljudska Univerza Murska Sobota. Ta član v društvu ne more opravljati druge funkcije.

Člane UO (razen predstavnika Ljudske univerze Murska Sobota) voli zbor članov. Mandat članov traja dve leti, z možnostjo ponovitve izvolitve.

Upravni odbor na prvi seji izvoli namestnika predsednika, tajnika in blagajnika izmed članov upravnega odbora.

UO se sestaja po potrebi in dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

UO je sklepčen in veljavno odloča, če je navzočih več kot polovica članov, odloča pa z večino navzočih članov.

Nadzorni odbor (NO)

 • nadzoruje delo ter materialno in finančno poslovanje društva,
 • spremlja delo upravnega odbora, predsednika in drugih organov društva ter o tem poroča zboru članov.

NO izvoli volilni zbor članov za dobo dveh let, z možnostjo enkratne ponovitve izvolitve. Član nadzornega odbora ne more biti istočasno član upravnega odbora ali predsednik društva. Člani NO lahko sodelujejo na sejah UO, ne morejo pa odločati. NO sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izberejo predsednika. Predsednik vodi delo nadzornega odbora in je odgovoren za pripravo poročila o delovanju društva in njegovih organov.

NO je sklepčen, če so navzoči vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov. Nadzorni odbor se lahko obrne po pomoč na izvedenca ustrezne stroke, ki ni član društva.
NO je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Častno razsodišče
Častno razsodišče društva sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Člane častnega razsodišča voli zbor članov za dobo dveh let. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. častno razsodišče vodi postopek ob smiselni uporabi Zakona o Splošnem upravnem postopku.

Zadeve, ki jih obravnava razsodišče so: kršitve določb statuta društva, nevestno izvrševanje zadolžitev in sklepov organov društva in dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče razsodišče so: opomin, črtanje in izključitev. Zoper sklep razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na zbor članov kot drugostopenjski organ.

Namestnik predsednika, tajnik in blagajnik društva
Namestnik predsednika opravlja naloge,  za katere se dogovori s predsednikom društva, v njegovi daljši odsotnosti pa nadomešča predsednika društva v vseh funkcijah. UO na prvi seji izvoli tudi tajnika in blagajnika društva.

Tajnik in blagajnik društva delata v skladu s statutom društva, po navodilih predsednika in po predpisih, ki veljajo za materialno finančno poslovanje društev. Za svoje delo odgovarjata upravnemu odboru in zboru članov.