Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Ne zamudite

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

27 Februar 2020 

VABILO NA ZBOR ČLANOV

 

Vabimo  vas  na redni  zbor članov v torek, 10. marca 2020, ob 16. uri, v prostorih restavracije ZVEZDA  v Murski Soboti.

PREDLOG  DNEVNEGA  REDA:
1.  Otvoritev zbora članov in pozdrav  predsednice
2.  Predlog dnevnega  reda, razprava o predlogu in potrditev dnevnega  reda
3 . Izvolitev verifikacijske komisije
4.  Izvolitev del. predsedstva: predsednika in dveh članov
5.  Izvolitev zapisnikarja in dveh  overovateljev 
6.  Poročila
     -  Poročilo verifikacijske komisije 
     -  Poročilo predsednice o delovanju društva v preteklem  letu
     -  Poročilo o finančnem poslovanju v letu  2019
     -  Poročilo nadzornega odbora
     -  Poročilo častnega  razsodišča
7.  Razprava  in glasovanje   o poročilih
8.  Razrešnica članicama upravnega odbora
9.  Izvolitev dveh  novih članov UO
10. Predlog programa dela   in finančnega načrta za leto 2020  
11. Razprava  in  potrditev  obeh aktov 
12. Predlogi,  pobude in  razno
  
Letos bomo poleg vsebinskih poročil na zboru članov spoznali tudi delovanje naših krožkov in delavnice. Pred uradnim delom nam bosta mentorici Tamara in Maja predstavili likovni krožek »rišem,slikam« in delavnico »izdelava punčk iz cunj« za Unicef. Ogledali si bomo tudi kratki  film z  lanske fotografske razstave našega foto krožka. Po uradnem delu zbora se bo predstavil tudi dramski krožek s kratkim skečem »astro«.

Nato   večerja in družabno srečanje z glasbo.
                                                                                    
Prosimo, da svojo  udeležbo potrdite po E- pošti ali na GSM 051 358 180 !
 
Vljudno vabljeni in lepo pozdravljeni !

V  Murski Soboti, 27. februarja 2020 
                                                    Upravni  odbor