Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Fotogalerija

Avtor Jože Bratuš, maj 2020

» Avtor Ivan Hanc, maj 2020

» Avtor Miro Cener, maj 2020

» Avtor Stane Toplak, maj 2020

» Avtor Feliks Pihlar maj 2020

» Avtor Danila Krpič, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik

» Avtor Danila Krpič

» Avtor Miroslav Cener

» Avtor Jože Bratuš

» Avtor Ivan Hanc

» Avtor Stane Toplak

» Avtor Jože Šömen

» Avtor Feliks Pihlar

» FOTOKLUB - IZBOR februar 2020

» iz ekskurzije v Ljubljano

» FOTOKLUB - IZBOR november, G. Radgona

» FOTOKLUB - izbor september 2019

» Iz druženja računalničarjev

» FOTOKLUB - IZBOR april 2019

» FOTOKLUB - IZBOR marec 2019

» FOTOKLUB - NA DOLINSKEM

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2019

» EKSKURZIJA V LJUBLJANO

» EKSKURZIJA V PORABJE

» FOTOKLUB - IZBOR Oktober 2018

» FOTOKLUB - IZBOR September 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Junij 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Maj 2018

» Iz ekskurzije na Dolenjsko

» FOTOKLUB - IZBOR April 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Marec 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Februar 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2018

» FOTOKLUB, izbor december 2017

» FOTOKLUB iz izleta v Avstrijo

» IZ EKSKURZIJE V NOVO MESTO

» FOTOKLUB, izbor marec 2017

» FOTOKLUB, izbor december 2016

» FOTOKLUB; izbor november 2016 2

» FOTOKLUB, izbor november 2016

» Iz ekskurzije v Celje in Šempeter

» FOTOKLUB, izbor maj 2016

» FOTOKLUB, izbor april 2016

» FOTOKLUB, izbor marec 2016

» GRAD V ORMOŽU IN JERUZALEM

» GRAD BELTINCI IN RAKIČAN

» CERKVE PREKMURJA

» PTUJ IN PTUJSKA GORA

» GRADOVI POMURJA

» IZ DELA SKUPIN

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ŠT. LETO 2019/2020

 

  
A. TRIDESET URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
    • angleščina:     1.2.,4., 8.  in   obnovitvena-pogovorna stopnja
    • nemščina:       1.,2. in obnovitvena-pogovorna stopnja
    • italijanščina:   1. in obnovitvena-pogovorna stopnja
    • španščina:      1. stopnja
    • ruščina:          1. stopnja
    • računalništvo: 1. in obnovitvena stopnja

B. ŠESTNAJST URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
    • zgodovina  20. stoletja
    • slovenski likovni umetniki
    • etnologija: 1. in nadaljevala stopnja
    • pravo za vsaki dan, 
    • zdravje in  prehrana
    • naravi prijazno urejanje okolice
    • Murska Sobota, spoznajmo naše mesto
    • uporaba pametnih naprav, začetna in nadaljevalna stopnja

C. DELAVNICE:
    • foto krožek, 
    • rišem in slikam: 1. in  nadaljevalna stopnja, 
    • delavnica -izdelava punčk iz cunj za UNICEF, 
    • modeliranje  z  glino
    • dramski krožek

D. MEDGENERACIJSKI PROJEKT: Spoznavajmo kulturno  dediščino  naših krajev

F. ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA ( učenje v dvojicah ali manjših skupinah ): uporaba pametnih naprav , računalništvo                                                                                               
G. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI: predavanja v Klubu U3, strokovne ekskurzije, druženja, itd


Posredujemo vam kratko vsebinsko predstavitev posameznega izobraževanega programa.


ANGLEŠČINA, mentorica Jasmina Drolc-Žido 
1.stopnja: Pozdravi v angleščini, številke, države ter narodnost, abeceda in črkovanje, osebni podatki – navajanje podatkov ter spraševanje po le-teh, jezik v učilnici,poklici, družina, dnevna rutina, navade, čas.                                        SLOVNICA:glagol biti v sedanjiku– trdilna, nikalna in vprašalna oblika,svojilni zaimki, nedoločni člen,množina samostalnikov,kazalni zaimki,velelnik,sedanjik present simple,pridevniki,predlogi.
4.stopnja: Ponovitev, izražanje izkušenj, primerjava ljudi, stvari, opisovanje dogodkov, ljudi in stvari, literatura, filmska umetnost.                                                                                                 
SLOVNICA: ponovitev, časi, izražanje sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, pridevniki, prislovi. Udeleženci hkrati spoznavajo  kulturo in navade angleško govorečih ter utrjujejo bralno in slušno razumevanje, pravilno uporabljajo jezik ter se urijo v pisnem izražanju.
8. stopnja: Ponovitev: živali, pripovedovanje o pogojnih situacijah, strahovi, biografija, šolski sistemi, izumi , itd.              SLOVNICA:   ponovitev, pogojni stavki z IF, besedotvorje,glagol GET frazni glagoli, USED TO
Udeleženci hkrati spoznavajo  kulturo in navade angleško govorečih ter utrjujejo bralno in slušno razumevanje, pravilno uporabljajo jezik ter se urijo v pisnem izražanju                  
Obnovitvena stopnja: Ponovitev, nakupovanje, kino, filmi, televizija, kaj ljudje počnejo, pripovedovanje o različnih SLOVNICA:  ponovitev, pogojni stavki –tretji pogojnik, odvisni govor,trpnik, odvisniki, frazni glagoli.
Udeleženci hkrati spoznavajo kulturo in navade angleško govorečih ter utrjujejo bralno in slušno razumevanje, pravilno uporabljajo jezik ter se 'urijo' v pisnem sporočanju.                         
Velja za vse štiri stopnje.
                                                
NEMŠČINA: 
1. in 2. stopnja (Če bo dovolj prijav, bomo poiskali mentorja)
Študentje bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil, osnove slovnice.
Obnovitvena stopnja, mentorica:  Karolina Kolmanič  V obnovitveni skupini bodo ponovili in preverjali znanje iz slovnice (skloni, stavki, vprašalnice, vezniki, itd), dvignili nivo jezika in obogatili besedni zaklad z novimi izrazi in uporabo osnovnih fraz na različne teme.


ITALIJANŠČINA, 1. in nadaljevalna stopnja,  mentorica: Jasmina Klemenčič  Razumeti in uporabljati pogoste oz. vsakdanje izraze ter vzorce za dosego konkretnega cilja. Znati predstaviti sebe in druge, vprašati po osebnih podatkih ter se pogovarjati na enostaven način pod pogojem, da sogovorec govori počasi, jasno in je pripravljen sodelovati oz. pomagati pri komunikaciji. Jezikovna pravilnost: enostavne stavčne strukture, fonologija, pravopis, osnovni besedni zaklad.
CILJI: Slušno  in  bralno razumevanje, govorno  in pisno izražanje.


ŠPANŠČINA  (Če bo dovolj prijav, bomo poiskali mentorja) Študentje bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil, osnove slovnice.

RUŠČINA: (Če bo dovolj prijav, bomo poiskali mentorja)  Študentje bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil, osnove slovnice.                                                                                 
RAČUNALNIŠTVO1. in obnovitvena  stopnja,  mentorica: Romana Zver                               
V prvi stopnji bodo študentje spoznavali računalnik, delo z mapami in datotekami, spoznali bodo osnove programa Word, delo z elektronsko pošto in internetom.  V obnovitveni stopnji bomo znanje nadgradili  s spoznavanjem vse bolj zahtevnih tehnologij in naprednih programov, uporaba socialnih omrežij, E- storitve za starejše itd


ZGODOVINA 20. stoletja, mentor: Aleksander Ružič                                                                                   
Svet pred 1. svetovno vojno:                                                                                                                              Imperialistična svetovna politika,evropski vidiki svetovne politike,Evropa na začetku 20. stoletja, označitev šesterih velesil.
1. Prva svetovna vojna:
2. Svet med obema svetovnima vojnama:    
3. Španska državljanska vojna          
                                                                               
SLOVENSKI LIKOVNI UMETNIKI, mentorica: Tatjana Vukovič
Sklop letošnjih predavanj bo posvečen pregledu likovne umetnosti na Slovenskem. Predstavljeni bodo izbrani umetnostnozgodovinski spomeniki, ki so ključnega pomena za razumevanje in vrednotenje nacionalne kulturne identitete. Poudarek bo na tistih umetniških delih, ki določajo temelje slovenske likovne umetnosti in krepijo zavest o razvoju in pomenu umetnostne premične in nepremične dediščine. Predavanja bodo ponudila zaokrožen pogled na umetnost v Sloveniji, od  srednjeveških freskantskih ciklov, baročnih slikarjev in kiparjev, zlatih oltarjev, meščanskih portretov, fotografskih iznajdb, realistov, impresionistov do novejših likovnih smeri, pojavov in gibanj 20 in 21. stoletja.


ETNOLOGIJA, mentorica: Jelka  Pšajd      
Nadaljevali bomo s poznavanjem preteklega načina  življenja v Pomurju in Porabju. Na kratko bomo ponovili že predstavljene teme, ki so pomembnejše za poznavanje lokalne preteklosti,. Kot vsako leto bomo organizirali tudi dve ekskurziji, eno v Pomurju ali Porabju, drugo v Sloveniji. Predlagam Tržiški muzej, ker gre za novo postavitev zbirke, hkrati pa za obrti, ki so bile pomembne tudi v našem okolju. S predhodno pripravo udeležencev lahko te obrti med seboj tudi ovrednotimo in primerjamo ter poiščemo razlike in podobnosti.


ZDRAVJE IN PREHRANA, mentorica : Jolanda  Prelec Lainščak 
Sladkor in zdravje ( sladke pijače, skriti sladkor v živilih in izdelkih...)
Prehrana v poznejšem življenjskem obdobju; sestava jedilnikov…                                                 
Pomen Kretske prehrane za naše zdravje s posebnim poudarkom na boleznih srca in ožilja; izbor živil; jedilniki…                Prehrana in rak (transmaščobne kisline v živilih, pomen vlaknin, vitaminov in mineralov, jedilniki, nakupovanje primernih živil). 
                                                      
PRAVO ZA VSAK DAN, več predavateljev Tematska srečanja. Spoznali bomo  institucije, pomembne za naše vsakodnevno delovanje. Program bo potekal v skladu z izraženimi interesi udeležencev programa.
                             
MURSKA SOBOTA, SPOZNAJMO NAŠE MESTO Namen programa  je z raziskovalnim delom pridobiti znanje o kulturni dediščini našega mesta ter slediti dnevnim dogajanjem na področju umetnosti in kulture. Študenti bodo  skozi spoznavanje sedanjega stanja ugotavljali kako se je mesto razvilo in napredovalo skozi obdobja. Izobraževalno delo v učilnici  se bo prepletalo z ogledi na terenu. Ker je v lanskem študijskem letu bilo premalo prijav za izvedbo, razpis ponavljamo v letošnjem letu.


NARAVI PRIJAZNO UREJANJE OKOLICE, mentorica: Vesna  Kitthija
V kratkem tečaju bomo  spoznali načine urejanja odprtega prostora (dvorišče, vrt, park...) po principih trajnostnih ureditev, prijaznih do vseh uporabnikov, tako ljudi kot ogroženih živalskih vrst. Spoznali bomo, kako na estetski način umestiti rastline in nežive elemente, da bodo privlačili ptice, ježke in opraševalce, s poudarkom na izboru domačih vrst. V praktičnem delu si bomo ogledali park in vrtnarstvo kot primer dobre prakse, ter se poučili kako izbrati primerne rastlinske vrste in kako jih negovati, da bodo uspešno rastle. Seznanili se bomo tudi z rezjo drevesnih in grmovnih vrst ter z njihovim umeščanjem v vrt, kako vzpostaviti visoko gredo in kako pripraviti zunanji prostor, da uspešno kljubuje vremenskim, prostorskim in klimatskim izzivom. Tečaj poteka tako na prostem kot v učilnici.


UPORABA PAMETNIH NAPRAV, začetna in nadaljevalna stopnja, mentorica: Romana  Zver                                        Pametne naprave niso  zgolj domena mlajših generacij,  napredna tehnologija pripada vsem. Številni študentje z veselem uporabljajo  obstoječo tehnologijo in se učijo uporabe novih  naprednejših  tehnologij.


DELAVNICE
Dramski krožek, mentor: Aleksander Ružič
Namen krožka je postopno razvijanje gledališkega izražanja: doživeto interpretiranje besedila, zmožnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. Učili se bomo, kako pri dramskih improvizacijah posnemati vsakdanje opravke, izražati občutja, čustva in lastnosti oseb. Končni cilj krožka je priprava krajše dramske predstavitve s postavitvijo na ode
Fotografski krožek, mentor: Jože Bratuš  V fotografskem krožku spoznavamo  delo s fotoaparati , tehniko nastavitve, uporabo objektivov, kompozicijo fotografije, uporabo bliskavice. Pri praktičnem delu boste spoznali umetnost nastanka lepe, zanimive in izostrene fotografije ter uporabo novejših tehnik prenosa slike. Posebno pozornost namenimo fotografiranju  različnih motivov. Po  fotografiranju na terenu fotografije pregledamo in analiziramo njihovo kvaliteto ter s pomočjo računalnika  shranimo izbrane posnetke v album.
Rišem, slikam: 1. in  NADALJEVALNA STOPNJA , mentorica: Tamara  Špitaler Škorič                                                  Ponovitev znane snovi iz prejšnjih let z vpeljavo novih spoznanj. Slikovna površina, format, pika/ črta, kompozicija, oblike, smeri, linearna perspektiva, svetloba (sence). Praktično delo: tihožitje (svinčnik, risalni list) , prostorski plani, barve, barvni krog, harmonizacija barv, iz zgodovine zahodne umetnosti se bomo dotaknili nekaj umetniških slogov, gibanj in se preiskusili v »oponašanju«, reproduciranju teh slogov: Suprematizem , pop art, impresionizem, post-impresionizem, Expresionizem Fauvizem 
Izdelava punčk iz cunj za UNICEF, mentorica: Maja Flegar  V Unicefovem programu izdelave punč iz cunj deluje šest  naših prostovoljk, ki ne skrivajo veselja in velike volje do dela ter želje, da bi s svojim delom in odnosom do dobrodelnosti animirale čim več  naših članic.
Modeliranje z glino, mentorica: Ivanka Lehner                                                                                   
Pridobili boste znanje za pripravo gline in samostojno izdelovanje izdelkov


MEDGENERACISKI PROJEKT: SPOZNAVAJMO KULTURNO DEDIŠČINO  NAŠIH  KRAJEV, mentorica:  Nadja Ivanc Miloševič
Tudi v novem študijskem letu bomo nadaljevali z  medgeneracijskim povezovanjem in  izmenjavo znanj, razumevanjem  in druženjem z učenci osnovne šole. Spoznavali bomo našo kulturno  in zgodovinsko dediščino: arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo in življenje nekoč in danes. Prva strokovna ekskurzije bo na Dolenjsko:  Grad Turjak, Ribnica, Kočevski predel, druga pa  na Gorenjsko.


ZNAŠ, NAUČI  DRUGEGA                                                                                                                  
Projekt Učenje računalništva v dvoje je zasnovan v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in deluje na bazi prostovoljstva. Starejši (ali mlajši), ki obvladajo določena računalniška znanja, tablični računalnik ali pametni telefon  vabljeni, da delite svoje znanje z drugimi člani, ki to znanje potrebujejo. Podariti znanje drugemu je najlepše darilo.