Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Fotogalerija

Avtor Jože Bratuš, maj 2020

» Avtor Ivan Hanc, maj 2020

» Avtor Miro Cener, maj 2020

» Avtor Stane Toplak, maj 2020

» Avtor Feliks Pihlar maj 2020

» Avtor Danila Krpič, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik

» Avtor Danila Krpič

» Avtor Miroslav Cener

» Avtor Jože Bratuš

» Avtor Ivan Hanc

» Avtor Stane Toplak

» Avtor Jože Šömen

» Avtor Feliks Pihlar

» FOTOKLUB - IZBOR februar 2020

» iz ekskurzije v Ljubljano

» FOTOKLUB - IZBOR november, G. Radgona

» FOTOKLUB - izbor september 2019

» Iz druženja računalničarjev

» FOTOKLUB - IZBOR april 2019

» FOTOKLUB - IZBOR marec 2019

» FOTOKLUB - NA DOLINSKEM

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2019

» EKSKURZIJA V LJUBLJANO

» EKSKURZIJA V PORABJE

» FOTOKLUB - IZBOR Oktober 2018

» FOTOKLUB - IZBOR September 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Junij 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Maj 2018

» Iz ekskurzije na Dolenjsko

» FOTOKLUB - IZBOR April 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Marec 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Februar 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2018

» FOTOKLUB, izbor december 2017

» FOTOKLUB iz izleta v Avstrijo

» IZ EKSKURZIJE V NOVO MESTO

» FOTOKLUB, izbor marec 2017

» FOTOKLUB, izbor december 2016

» FOTOKLUB; izbor november 2016 2

» FOTOKLUB, izbor november 2016

» Iz ekskurzije v Celje in Šempeter

» FOTOKLUB, izbor maj 2016

» FOTOKLUB, izbor april 2016

» FOTOKLUB, izbor marec 2016

» GRAD V ORMOŽU IN JERUZALEM

» GRAD BELTINCI IN RAKIČAN

» CERKVE PREKMURJA

» PTUJ IN PTUJSKA GORA

» GRADOVI POMURJA

» IZ DELA SKUPIN

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

PROGRAMI DRUŠTVA ZA ŠT. LETO 2018/19

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/19

 


A. TRIDESET URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:
• angleščina:     1.,3., 7.  in   obnovitvena-pogovorna stopnja
• nemščina:       1. in obnovitvena-pogovorna stopnja
• italijanščina:    obnovitvena-pogovorna stopnja
• španščina:      1. stopnja
• računalništvo: 1. in obnovitvena stopnja
B. ŠESTNAJST URNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
• zgodovina Slovencev
• slovenski likovni umetniki
• etnologija
• pravo za vsaki dan
• moda skozi čas
• zdravje in  prehrana
• nasveti za domači vrt
• dramski krožek
• bralni krožek
• slovenski in drugi pregovori in reki
• Murska Sobota, spoznajmo naše mesto
• uporaba pametnih naprav, začetna in nadaljevalna stopnja
• 100 let priključitve Prekmurja matični državi, več predavanj, na katerih bomo  bolje spoznali Prekmurje in Prekmurce , narodne buditelje, ki  so odigrali izjemno vlogo na poti združitve.
C. DELAVNICE:
foto krožek, rišem in slikam: 1. in  nadaljevalna stopnja, izdelava punčk iz cunj za UNICEF, modeliranje  z  glino
D. MEDGENERACIJSKI PROJEKT: Spoznavajmo kulturno  dediščino  naših krajev
E. ŠTUDIJSKI KROŽEK: Spoznavajmo  Slovenijo in  njene sosede
F. ZNAŠ, NAUČI DRUGEGA ( učenje v dvojicah ali manjših skupinah ): uporaba pametnih naprav , računalništvo
G. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI: predavanja v Klubu U3, ekskurzije, druženja, itd

Posredujemo vam kratko vsebinsko predstavitev posameznega izobraževanega programa.

ANGLEŠČINA: 1.,3.,7  in obnovitvena stopnja, mentorica Jasmina Drolc-Žido 
1.stopnja:Pozdravi v angleščini, številke, države ter narodnost, abeceda in črkovanje,osebni podatki – navajanje podatkov ter spraševanje po le-teh, jezik v učilnici,poklici, družina, dnevna rutina, navade, čas                                            SLOVNICA:glagol biti v sedanjiku– trdilna, nikalna in vprašalna oblika,svojilni zaimki,nedoločni člen,množina samostalnikov,kazalni zaimki,velelnik,sedanjik present simple,pridevniki,predlogi.
3.stopnja: Ponovitev,opis hiše, kraja, znamenitosti,hrana, pijača,počitnice,opisovanje osebnosti,vreme,izkušnje.
SLOVNICA:sedanjik present continuous,števni ter neštevni samostalniki,prihodnjik going to – izražanje načrtov, planov za prihodnost,pridevniki – stopnjevanje,prislovi,čas present perfect simple.
7.stopnja: Ponovitev,opisovanje prihodnosti – načrtovanje, predvidevanje, obljube, odločitve,sanje,težave v restavraciji, pisanje pisem,izkušnje,primerjanje ljudi, stvari, opisovanje poti.
SLOVNICA:prihodnjik going to – izražanje načrtov, planov za prihodnost,sedanjik present continuous za izražanje prihodnosti,prihodnjik z will,čas present perfect simple z ever, never, yet, already, just,pridevniki
Obnovitvena stopnja: Ponovitev,izobraževanje danes in nekoč,bivališča,prijateljstva,
življenjski slog,moški in ženski načini življenja,službe, sestanki,uradno pismo in življenjepis.
SLOVNICA:Pogojni stavki – prvi in drugi pogojnik usually in used to,nedoločni zaimki,
določni in nedoločni člen,glagolnik in nedoločnik
Udeleženci hkrati spoznavajo kulturo in navade angleško govorečih ter utrjujejo bralno in slušno razumevanje, pravilno uporabljajo jezik ter se 'urijo' v pisnem sporočanju. Velja za vse štiri stopnje. 
                                                
NEMŠČINA: 1. in obnovitvena stopnja, mentorica Karolina Kolmanič 
Novinci bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil. V obnovitveni skupini bodo ponovili in preverjali znanje iz slovnice ( skloni, stavki, vprašalnice, vezniki, itd), dvignili nivo jezika in obogatili besedni zaklad z novimi izrazi in uporabo osnovnih fraz na različne teme: moja domovina,, osnove vljudnosti, pri zdravniku, obisk v javnem lokalu, kajenje, alkohol,spomin na šolo, strokovna ekskurzija,itd .

ITALIJANŠČINA: obnovitvena  stopnja
Obnovili  in utrdili bomo jezikovne zmožnosti, jih uporabljali ustno in pisno in predvsem komunikativno. Študentje se bodo  pričeli sporazumevati v italijanskem jeziku od prve lekcije dalje. Učni program bo pripravljen tako, da bodo študentje napredovali v znanju slovnice in spretnostih sporazumevanja. Metode mentor poveže med seboj v celoto in nikoli ne uporablja zgolj ene same.

ŠPANŠČINA Novinci bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil.

RAČUNALNIŠTVO:  1. in obnovitvena  stopnja,  mentor Tomislav Vrečič 
V prvi stopnji bodo študentje spoznavali računalnik, delo z mapami in datotekami, spoznali bodo osnove programa Word, delo z elektronsko pošto in internetom.  V obnovitveni stopnji bomo znanje nadgradili  s spoznavanjem vse bolj zahtevnih tehnologij in naprednih programov, uporaba socialnih omrežij, E- storitve za starejše itd

ZGODOVINA SLOVENCEV, mentor Aleksander Ružič
Nadaljevali bomo s programom, kjer smo v lanskem študijskem letu končNotranja ureditev in zgodnji kapitalizem, začetki slovenskega narodnega gibanja Revolucionarno leto 1848 in program Zedinjene Slovenije. Afirmacija slovenske narodne celote, gospodarsko in socialno prebujanje na Slovenskem,slovensko gospodarstvo med obema svetovnima vojnama ,Slovenci v zamejstvu,okupacija, druga svetovna vojna na Slovenskem. Slovenci po drugi svetovni vojni do leta 1990, vojna za Slovenijo, .samostojna država Republika Slovenije.

SLOVENSKI LIKOVNI UMETNIKI, mentorica Tatjana Vukovič
Sklop letošnjih predavanj bo posvečen pregledu likovne umetnosti na Slovenskem. Predstavljeni bodo izbrani umetnostnozgodovinski spomeniki, ki so ključnega pomena za razumevanje in vrednotenje nacionalne kulturne identitete. Poudarek bo na tistih umetniških delih, ki določajo temelje slovenske likovne umetnosti in krepijo zavest o razvoju in pomenu umetnostne premične in nepremične dediščine. Predavanja bodo ponudila zaokrožen pogled na umetnost v Sloveniji, od čisto zgodnjih prazgodovinskih najdenin, srednjeveških freskantskih ciklov, baročnih slikarjev in kiparjev, zlatih oltarjev, meščanskih portretov, fotografskih iznajdb, realistov, impresionistov do novejših likovnih smeri, pojavov in gibanj 20 in 21. stoletja.

ETNOLOGIJA, mentorica Jelka  Pšajd      
Nadaljevali bomo s poznavanjem preteklega načina  življenja v Pomurju in Porabju. Na kratko bomo ponovili že predstavljene teme, ki so pomembnejše za poznavanje lokalne preteklosti, osredotočili pa se bomo na bolj podrobno prepoznavanje in spoznavanje preteklih šeg; to pomeni šege življenjskega ciklusa (rojstvo, poroka, smrt), šege prazničnega leta (prazniki) in delovne šege, vezane na podeželsko kmečko okolje. Povabili bomo tudi (zunanjo) strokovnjakinjo za narečje. Kot vsako leto bomo organizirali tudi dve ekskurziji, eno v Pomurju ali Porabju, drugo v Sloveniji. Predlagam Tržiški muzej, ker gre za novo postavitev zbirke, hkrati pa za obrti, ki so bile pomembne tudi v našem okolju. S predhodno pripravo udeležencev lahko te obrti med seboj tudi ovrednotimo in primerjamo ter poiščemo razlike in podobnosti.

ZDRAVJE IN PREHRANA,  mentorica  Jolanda  Prelec Lainščak                                                                 
Prehrana v različnih letnih časih, zelo pomembna živila v posameznih letnih časih, konzerviranje teh živil, primerni jedilniki po letnih časih, priprava jedi in recepture. Pomen kretske diete za naše zdravje,priporočena prehrana pri boleznih srca in ožilja: srčno popuščanje, povišan krvni tlak, ateroskleroza, infarkt.

OB 100. OBLETNICI PRIKLJUČITVE PREKMURJA MATIČNI SLOVENIJI bomo organizirali niz predavanj in se spomnili izjemne vloge narodnih buditeljev v naši pokrajini, ki so odigrali pomembno vlogo na poti združitve in ohranjanja slovenske narodne zavesti in jezika. Mentor Aleksander Ružič.

PRAVO ZA VSAK DAN, več predavateljev
Tematska srečanja o osnovah zakona o dedovanju, sestavi oporoke, pravice, ki jih  lahko  uveljavljamo  na CSD, nega na domu, vključitev v dom za  starejše. Spoznali bomo tudi druge institucije, pomembne za naše vsakodnevno delovanje. Program bo potekal  tudi  v skladu z izraženimi interesi udeležencev programa. 
                                  
MODA SKOZI ČAS, mentorica Zdenka Ščančar
S pomočjo bogate slikovne predstavitve se bomo sprehodili skozi zgodovino oblačenja in modne prestolnice minulih časov; kje in kdaj so se oblikovali splošno veljavni modni stili, kdo je nekoč ustvarjal trende, kdo so bile modne ikone; kateri družbeni pojavi, svetovna politika, ekonomija, tudi razvoj znanosti in tehnologije so prispevali k spremembam sloga oblačenja; kako je umetnost in popularna kultura vplivala na nastanek določeni modnih trendov in kateri mediji so pripomogli k temu, da je moda postala vsesplošen kulturni fenomen našega bivanja. Spoznali bomo mesta, ki danes veljajo za svetovne modne prestolnice: Pariz, Milano, London, New York in nekaj drugih pomembnih centrov mode ter njihove glavne modne ustvarjalce in najbolj odmevne modne stile. Posebno pozornost bomo namenili zgodovini in razvoju modnega oblikovanja v Tovarni oblačil in perila MURA. Modno podjetje je imelo velik vpliv na razvoj Pomurja in razcvet Murske Sobote, ki je kot mesto največje konfekcijske industrije v srednji Evropi veljalo za modno prestolnico naše bivše države in tudi samostojne Slovenije. 
 
Dramski krožek
Namen krožka je postopno razvijanje gledališkega izražanja: doživeto interpretiranje besedila, zmožnost izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem prostoru. Učili se bomo, kako pri dramskih improvizacijah posnemati vsakdanje opravke, izražati občutja, čustva in lastnosti oseb. Končni cilj krožka je priprava krajše dramske predstavitve s postavitvijo na oder.

Murska Sobota, spoznajmo naše mesto                                                                                             
Namen programa  je z raziskovalnim delom pridobiti znanje o kulturni dediščini našega mesta ter slediti dnevnim dogajanjem na področju umetnosti in kulture. Študenti bodo  skozi spoznavanje sedanjega stanja ugotavljali kako se je mesto razvilo in napredovalo skozi obdobja. Izobraževalno delo v učilnici  se bo prepletalo z ogledi na terenu.

Nasveti za domači vrt ,mentorica Brigita Šušteršič 
Znanja o naravi, njenih dobrinah in zeliščih ni nikoli dovolj. Študentje bodo z izmenjavo izkušenj pod vodstvom mentorice pridobili nova znanja, predvsem pri vzgoji lastnih sadik, pripravi gred na novo sezono ( gnojenje, zastirka),nega vrtov poleti, pobiranje in shranjevanje semen ( izmenjava semen ), poletna setev za jesen in zimo, priprava gred za zimo,  vzgoja in uporaba zelišč, itd 

Bralni krožek, mentorica Tanja Pirš                                                                                             
Krožek bo združeval  ljubitelja  branja, ki bodo izmenjavali vtise o prebranih knjižnih delih. Študentje bodo priporočali  branje literarnih del, ki so se jih še posebej dotaknile. Spremljali bodo knjižne novosti.

Slovenski in drugi pregovori in reki , mentorica Tatjana Drexler                               
Pregovori in reki so zlata pravila življenja. Reki in izreki vsebujejo droben del velike kulturne dediščine literarne umetnosti od najstarejših časov  do danes. Vsak narod ima svojo zakladnico pregovorov. Te splošne resnice še danes radi vpletamo v vsakdanji pogovor. Vsi narodi jih zelo cenijo. Arabci jim pravijo  " Bakle govora", Italijani " Šola za ljudstvo", Španci, "Zdravilo za dušo", Nemci pa " Zakladnica jezika"Na krožku bomo spoznavali te zaklade jezikov  in jih skozi lastna doživljanja in izkušnje izmenjavali v pogovoru z drugimi.

UPORABA PAMETNIH NAPRAV, začetna in nadaljevalna stopnja, mentorica Romana Vogrinčič                                    Pametne naprave niso  zgolj domena mlajših generacij,  napredna tehnologija pripada vsem. Številni študentje z veselem uporabljajo  obstoječo tehnologijo in se učijo uporabe novih  naprednejših  tehnologij. 
                                                    
DELAVNICE
Fotografski krožek, mentorja  Stane Toplak in Jože Bratuš                                                                                              V fotografskem krožku spoznavamo  delo s fotoaparati, tehniko nastavitve, uporabo objektivov, kompozicijo fotografije, uporabo bliskavice. Pri praktičnem delu boste spoznali umetnost nastanka lepe, zanimive in izostrene fotografije ter uporabo novejših tehnik prenosa slike. Posebno pozornost namenimo fotografiranju  različnih motivov. Po  fotografiranju na terenu fotografije pregledamo in analiziramo njihovo kvaliteto ter s pomočjo računalnika  shranimo izbrane posnetke v album.

Rišem slikam: 1. in  NADALJEVALNA STOPNJA , mentorica Tamara  Špitaler Škorič                                                            V delavnico » rišem in slikam" vabimo vse člane, ki imate veselje do  slikanja. V teoretičnem delu delavnice bo  predstavitev slike kot celota, slikovni prostor, spoznali boste formate in druge pomembne elemente. V praktične delu  bo risanje  tihožitja in risanje krajine. Študentje na višji stopnji bodo spoznali barve,  vrste barv, barvni krog, barvni ključ in harmonizacijo barv.Teoretično znanje bodo  uporabili v praksi.

Izdelava pumčk iz cunj za UNICEF, mentorica Maja Flegar 
V Unicefovem programu izdelave punč iz cunj deluje šest  naših prostovoljk, ki ne skrivajo veselja in velike volje do dela ter želje, da bi s svojim delom in odnosom do dobrodelnosti animirale čim več  naših članic.

Modeliranje z glino, mentorica Ivanka Lehner                                                                                   
Pridobili boste znanje za pripravo gline in samostojno izdelovanje izdelkov.

MEDGENERACISKI PROJEKT: SPOZNAVAJMO KULTURNO DEDIŠČINO  NAŠIH  KRAJEV, mentorica:Nadja Ivanc Miloševič
Tudi v novem študijskem letu bomo nadaljevali z  medgeneracijskim povezovanjem in  izmenjavo znanj, razumevanjem  in druženjem z učenci osnovne šole. Spoznavali bomo našo kulturno  in zgodovinsko dediščino: arhitekturo, kiparstvo, slikarstvo in življenje nekoč in danes. Prva strokovna ekskurzije bo v Idrijo in Bolnišnico Franja, druga pa na Gorenjsko.

ŠTUDIJSKI  KROŽEK : SPOZNAVAJMO SLOVENIJO IN NJENE SOSEDE, več mentorjev             
V študijskem  krožku   obravnavamo posamezna  mesta in dele pokrajin. Mentor skupine pripravi strokovno gradivo in vodi strokovno ekskurzijo. Predvsem nas zanimajo  urbanistične in geografske značilnosti, zgodovina kraja, ostanki stavbne dediščine in naravne lepote kraja.

ZNAŠ, NAUČI  DRUGEGA, mentorica: Tatjana Drexler                                                                                              Si želite nabaviti pametni telefon, pa ne veste kako začeti in ali boste zmogli? Mobilni operaterji imajo zelo ugodne pakete mobilnega interneta, tako , da boste s pomočjo svetovnega spleta googel, lahko reševali tudi križanke, prebrali vse novice, nasvete, fotografirali  in fotografije pošiljali svojcem in prijateljem. Morda ga že imate, pa vam to ali ono ne gre najbolje od rok? Vabimo vas na srečanja " Znaš nauči drugega".Odvisno od števila interesentov in različnih tipov telefonov se bomo dogovorili kako in kdaj bodo srečanja potekala. 

Vljudno vabimo  tudi ostale člane, ki so vešči  pri uporabi  pametnih naprav in tudi pri računalništvu, da delijo svoje znanje z drugimi člani, ki to znanje potrebujejo. Če podariš znanje drugemu, je to najlepše darilo .