Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

VSEBINA 16 URNIH NOVIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

 

ZGODOVINA SLOVENCEV, mentor Aleksander Ružič
Spoznali bomo posamezna arheološka obdobja na prostoru današnje Slovenije, prihod Slovanov,
Samovo državo in državo karantanskih Slovencev, združitev Slovencev in življenje pod Franki, konec
samostojnosti slovenskih kneževin in uveljavljanje Frankovskega fevdalnega reda, nemška
kolonizacija, združevanje slovenskih pokrajin, kriza fevdalne družbe in kmečki upori.
ZGODOVINA SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI
Pregled svetovne književnosti od antičnih in orientalskih književnosti, preko srednjega veka,
renesanse, baroka... vse do sodobne literature. Slušatelji bodo spoznali značilnosti posameznih
literarnih obdobij, najpomembnejša dela in avtorje svetovne književnosti in se seznanili s temeljnimi
oblikovnimi, vrstnimi, zvrstnimi in tematskimi značilnostmi književnosti.
MODA - ZGODOVINA MODE OBLAČENJA 20. STOLETJA, mentorica Zdenka Ščančar
Namen izobraževalnega programa je spoznavanje zgodovine mode oblačenja 20. stoletja in
razumevanje modnega oblikovanja sociološko, zgodovinsko in umetniško. Seznanili se bomo, kako na
modne trende vplivajo številni dejavniki, vključno s političnimi, ekonomskimi, socialnimi in
tehnološkimi ter odločilne gospodarske in družbene spremembe, ki so ženske osvobodile
steznika. Spoznali bomo, kdo so bili modni oblikovalci, ki so iskali drugačne in bolj funkcionalne
rešitve v slogu oblačenja nove aktivne ženske in ustvarjalnost predstavnikov  visoke mode in
medije, ki so pripomogli, da je postala moda vsesplošni kulturni fenomen sodobnega časa in sestavni
del življenjskega sloga ljudi.
ZGODOVINA FILOZOFIJE, mentorica Edita Nemec
Predstavili bomo ključne dogodke in osebe, ki so pomembno vplivale na razvoj evropske misli in
slušatelje povabili v samo raziskovalne meditativne prakse čuječnosti. Sokrat, Platon in Aristotel,
zgodnje krščanstvo in helenizem, srednji vek, renesansa, razsvetljenstvo, Descartes in racionalizem,
Spinoza, panteizem, nemška klasična filozofija, Marksizem, eksistencializem, Freud, Jung, Frankl,
kognitivna filozofija ter vzhodne tradicije Kitajske, Indije in Japonske, kot pomoč pri izgubljeni
orientaciji.
MEDIJI, mentorica Ines Baler
V sklopu predavanj bomo slušatelje seznanili z vrstami medijev, z zgodovino medijev, spoznali bodo
novinarske žanre in načela za novinarsko pisanje. Poudarek bo na delovanju medijev, omenili bomo
nove medijske platforme in tehnologije. Namen predavanj je slušateljem približati medije in jim
predstaviti delo novinarjev, predvsem pa jim predati nova znanja, s katerimi bodo na medije lahko
gledali iz drugega zornega kota.
MEDSEBOJNI ODNOSI
Se zavedamo, kako zelo pomembni so naši odnosi znotraj družine? Dobri medsebojni odnosi vplivajo
na našo energijo in psihično stabilnost. Ste se vprašali, kaj je globlji vzrok za nastanek določenega
kroničnega obolenja? Na nas imajo najmočnejši vpliv prav odnosi z naj bližnjimi in odnos do samega
sebe. Več o dobrih medsebojnih odnosih v izobraževalnem programu.