Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

OPIS VSEBINE 30 URNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

 

 
ANGLEŠČINA: 1.,2.,6. in obnovitvena stopnja, mentorica Jasmina Drolc-Žido 
1. stopnja - Študentje bodo postopno spoznali osnove angleške slovnice: glagol biti, nedoločnike, množino, sedanjik. Udeleženci utrjujejo bralno in slušno razumevanje, pravilno uporabljajo jezik ter vadijo pisno sporočanje. 
2. stopnja - Slovnica: modalni glagol CAN, zaimki, preteklik, časovni predlogi, prislovi, komuniciranje v angleškem jeziku na različne teme: glasba, hobiji, opisovanje preteklih dogodkov, interesne dejavnosti, itd. 
6. stopnja - Slovnica: ponovitev časov, odvisniki, vezniki, prihodnjik, itd. Komuniciranje na različne teme: družina, telo, počitnice, itd. 
Obnovitvena stopnja - Slovnica: ponovitev stopnjevanja pridevnikov, uporaba glagolov must, have to, should, may, can. Komuniciranje na različne teme: transportna sredstva in potovanja, mobilni telefoni, itd. 
NEMŠČINA: 1. in obnovitvena stopnja, mentorica Karolina Kolmanič 
Novinci bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil. V obnovitveni skupini bodo ponovili že znane slovnične strukture, dvignili nivo jezika in obogatili besedni zaklad z novimi izrazi in uporabo osnovnih fraz na različne teme ( naše mesto, na potovanju, recepti, jedilnik, itd. ).
ITALIJANŠČINA: obnovitvena stopnja
Obnovili in utrdili bomo jezikovne zmožnosti, jih uporabljali ustno in pisno in predvsem komunikativno. Študentje se bodo pričeli sporazumevati v italijanskem jeziku od prve lekcije dalje. Učni program bo pripravljen tako, da bodo študentje napredovali v znanju slovnice in spretnostih sporazumevanja. Metode mentor poveže med seboj v celoto in nikoli ne uporablja zgolj ene same. 
RAČUNALNIŠTVO: 1. in obnovitvena stopnja 
V prvi stopnji bodo študentje spoznali računalnik in osnovne pojme pri računalništvu, delo z mapami in datoteke , spoznali bodo osnove programa Word, delo z elektronsko pošto in internetom. V obnovitveni stopnji bomo znanje nadgraditi s spoznavanjem vse bolj naprednih tehnologij in naprednejših programov, kot je obdelovanje fotografij, uporaba socialnih omrežij, itd.