Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Fotogalerija

Avtor Jože Bratuš, junij 2020

» Avtor Ivan Hanc, junij 2020

» Avtor Tone Stropnik, junij 2020

» Avtor Miro Cener, junij 2020

» Avtor Feliks Pihlar, junij 2020

» Avtor Stane Toplak, junij 2020

» Avtor Jože Bratuš, maj 2020

» Avtor Ivan Hanc, maj 2020

» Avtor Miro Cener, maj 2020

» Avtor Stane Toplak, maj 2020

» Avtor Janez Györfi, maj 2020

» Avtor Feliks Pihlar maj 2020

» Avtor Danila Krpič, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik, maj 2020

» Avtor Jože Šömen, maj 2020

» Avtor Tone Stropnik

» Avtor Danila Krpič

» Avtor Miroslav Cener

» Avtor Jože Bratuš

» Avtor Ivan Hanc

» Avtor Stane Toplak

» Avtor Jože Šömen

» Avtor Feliks Pihlar

» FOTOKLUB - IZBOR februar 2020

» iz ekskurzije v Ljubljano

» FOTOKLUB - IZBOR november, G. Radgona

» FOTOKLUB - izbor september 2019

» Iz druženja računalničarjev

» FOTOKLUB - IZBOR april 2019

» FOTOKLUB - IZBOR marec 2019

» FOTOKLUB - NA DOLINSKEM

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2019

» EKSKURZIJA V LJUBLJANO

» EKSKURZIJA V PORABJE

» FOTOKLUB - IZBOR Oktober 2018

» FOTOKLUB - IZBOR September 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Junij 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Maj 2018

» Iz ekskurzije na Dolenjsko

» FOTOKLUB - IZBOR April 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Marec 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Februar 2018

» FOTOKLUB - IZBOR Januar 2018

» FOTOKLUB, izbor december 2017

» FOTOKLUB iz izleta v Avstrijo

» IZ EKSKURZIJE V NOVO MESTO

» FOTOKLUB, izbor marec 2017

» FOTOKLUB, izbor december 2016

» FOTOKLUB; izbor november 2016 2

» FOTOKLUB, izbor november 2016

» Iz ekskurzije v Celje in Šempeter

» FOTOKLUB, izbor maj 2016

» FOTOKLUB, izbor april 2016

» FOTOKLUB, izbor marec 2016

» GRAD V ORMOŽU IN JERUZALEM

» GRAD BELTINCI IN RAKIČAN

» CERKVE PREKMURJA

» PTUJ IN PTUJSKA GORA

» GRADOVI POMURJA

» IZ DELA SKUPIN

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

OPIS VSEBINE 30 URNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

 

 
ANGLEŠČINA: 1.,2.,6. in obnovitvena stopnja, mentorica Jasmina Drolc-Žido 
1. stopnja - Študentje bodo postopno spoznali osnove angleške slovnice: glagol biti, nedoločnike, množino, sedanjik. Udeleženci utrjujejo bralno in slušno razumevanje, pravilno uporabljajo jezik ter vadijo pisno sporočanje. 
2. stopnja - Slovnica: modalni glagol CAN, zaimki, preteklik, časovni predlogi, prislovi, komuniciranje v angleškem jeziku na različne teme: glasba, hobiji, opisovanje preteklih dogodkov, interesne dejavnosti, itd. 
6. stopnja - Slovnica: ponovitev časov, odvisniki, vezniki, prihodnjik, itd. Komuniciranje na različne teme: družina, telo, počitnice, itd. 
Obnovitvena stopnja - Slovnica: ponovitev stopnjevanja pridevnikov, uporaba glagolov must, have to, should, may, can. Komuniciranje na različne teme: transportna sredstva in potovanja, mobilni telefoni, itd. 
NEMŠČINA: 1. in obnovitvena stopnja, mentorica Karolina Kolmanič 
Novinci bodo jezik osvajali postopoma, sproščeno in na zanimiv način z branjem, poslušanjem, govorom in pisanjem besedil. V obnovitveni skupini bodo ponovili že znane slovnične strukture, dvignili nivo jezika in obogatili besedni zaklad z novimi izrazi in uporabo osnovnih fraz na različne teme ( naše mesto, na potovanju, recepti, jedilnik, itd. ).
ITALIJANŠČINA: obnovitvena stopnja
Obnovili in utrdili bomo jezikovne zmožnosti, jih uporabljali ustno in pisno in predvsem komunikativno. Študentje se bodo pričeli sporazumevati v italijanskem jeziku od prve lekcije dalje. Učni program bo pripravljen tako, da bodo študentje napredovali v znanju slovnice in spretnostih sporazumevanja. Metode mentor poveže med seboj v celoto in nikoli ne uporablja zgolj ene same. 
RAČUNALNIŠTVO: 1. in obnovitvena stopnja 
V prvi stopnji bodo študentje spoznali računalnik in osnovne pojme pri računalništvu, delo z mapami in datoteke , spoznali bodo osnove programa Word, delo z elektronsko pošto in internetom. V obnovitveni stopnji bomo znanje nadgraditi s spoznavanjem vse bolj naprednih tehnologij in naprednejših programov, kot je obdelovanje fotografij, uporaba socialnih omrežij, itd.