Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Kontaktni podatki

Društvo za izobraževanje
za tretje življenjsko obdobje

Slomškova ulica 33,
SI - 9000 Murska Sobota

Predsednica društva U3
Danica Flisar,
tel.: 051/358-180,
e-pošta:
danica.flisar@gmail.com

skrbnik portala: Ivan Hanc
e-pošta:
ivan.hanc3b@gmail.com

kulturna dediščina - tretjič

 

Tudi naše tretje medgeneracijsko srečanje dne 15.10.2015 je bilo kljub slabemu vremenu in obilnemudeževju ob veliki številčni udeležbi zelo poučno in zanimivo.Najprej smo obdelali ob vodenju gospe Jožice in seveda »častitljive«gospe Marije-Ifigenije Zichy(Micke)graščino v Beltincih.Pripoved,ki sta nam jo podali obe gostiteljici je bila zelo slikovita inpoučna.Najprej nas je g.Jožicav temeljiti kronološki pripovedi vodila od zgodnjega 13.stol.ko so bili prvi lastniki nekdanje graščine plemiči slovenskega rodu  po imenu Jura.Po konfliktu z mogočnejšo plemiško družino madžarskega rodu,bi naj družina Jura l 1267 odšla v G. Petrovce in grad v Beltincihprepustila rodbini Haholdy.Tej rodbini  so v naslednjih stoletjih sledile številne plemiške družine,ki so dale pečat ne samo graščini,temveč tudi Beltincem.V obdobju Ebergov v 18. Stol. Je njihov predstavnik Ladislav dal zgraditi župnijsko cerkev;v njeni kripti so pokopani posmrtni ostanki 5 predstavnikov plemiške rodbine Zichy(zadnja je bila grofica Marija –Ifigenija Zichy 1883-1977).Sama grofica ni imela svojih potomcev;za dediščino so se donedavnega potegovali njeni nečaki živeči v Avstriji in drugod,ter občina Beltinci.Šele nedavno je prišlo do sodbe,da ves grad z okolico pripada občini .Ta že z veliko vnemo urejuje notranjost in zunanjost gradu.(lep angleški park z številnimi eksoti)Zelo romantičen utrinek iz življenjepisa grofice Ifigenije je bila ljubezenska pripoved o prepovedani ljubezni nje in mladega mlinarjevega sinu na Otoku ljubezni.Sledil je še ogled raztave starih koles častitljive starosti ter vpogled v zgodovino kolesarskega društvaDimek.Zelo zanimiva pa je originalna postavitev lekarniškega pohištva z vsem inventarjem,vključno z starin-sko blagajno in številnimi tehničnimi pripomočki,tudi kipi n.pr.boginje Hygie,Eskulapa,Demostena.Večji del te bogate zbirke je doniral muzeju vaščan dr.Szepessy Nikolaj,saj jo je on podedoval od očeta magistra farmacije in tudi dedka,ki je bil prav tako farmacevt ,prišel je v Prekmurje  koncem 19.stol. iz Češke.Nekaj vrednih antikvtet pa so pa so prejeli  tudi iz nekdanje soboške lekarne,katere lastnik je bil gospod Bolz(l 1900 ?) 
Zelo poučen pa je bil tudi filmski prikaz iz l 1947,avtor bi naj bil France Štiglic.Film prikazuje hudo nadlogo v tistem času,ki je pestila Prekmurce-t.i.trahomska epidemija(bakterielno vnetje roženice,kiji je sledila huda okvara vida in velikokrat slepota.) Dr.Jože Pečan je bil »prvoborec«proti tej nadlogi;ustanavljal je t.i.protitrahomske postaje širom po Prekmurju;educiral je medicinske sestre,ki so nato opravljale terensko delo in od hiše do hišepregledovale vaščane,predvsem pa otroke.Njegova hčerka je prav tako donirala številne aparate in inventar iz njegove ordinacije za stalnomuzejsko zbirko.Sledil je še ogled rakičanskega gradu.Dvorec bi naj bil zgrajen l 1322;l 1431 so ga  dodatno obdelali v utrjeno postojanko,kar je bilo zelo pomembno v času turških vpadov.Lastnik graščine je dolga leta bila rodbina Battyany.Ko je nevarnost turških vdorov minila je sledila baročna prenova  vpodeželski dvorec.V gradu smo si ogledali raztavo akad.slikarke Natalije Šeruge.Sledil je obisk 12 konjev v konju-šnici in pogostitev le teh z jabolčnimi krhlji.Končno smo videli tudi zelo udobne in praktičnourejene sobe,ki so pripravljene za obiskovalce,predvsem pa udeležence raznih seminarjev inprireditev,ki so organizirani v grajskem objektu,saj je tu tudi sedež RAZISKOVALNO_IZOBRA_ ŽEVALNEGA SREDIŠČA DVOREC RAKIČAN _RIS. 
Zapisala: Ana Hauser, Petrović