Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

20 Marec 2018 

REDNI IN VOLILNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA U3 MURSKA SOBOTA

 

VABIMO VAS NA REDNI  IN VOLILNI ZBOR ČLANOV NAŠEGA DRUŠTVA, KI BO V TOREK, 20. MARCA  2018 OB 17. URI V PROSTORIH RESTAVRACIJE ZVEZDA V MURSKI SOBOTI.
PREDLOG  DNEVNEGA  REDA:
1.  Otvoritev zbora članov in pozdrav predsednice
2.  Predlog dnevnega  reda, razprava o predlogu in potrditev dnevnega reda
3 . Izvolitev verifikacijske komisije
4.  Izvolitev del. predsedstva: predsednika in dveh članov
5.  Izvolitev zapisnikarja in dveh  overovateljev 
6.  Poročila:
-  Poročilo verifikacijske komisije 
-  Poročilo predsednice o delovanju društva v preteklem  letu
-  Poročilo o finančnem poslovanju v letu  2017
-  Poročilo nadzornega odbora
-  Poročilo častnega  razsodišča
7.  Razprava  in glasovanje   o poročilih
8   Razrešitev  organov društva , predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika
 9. Predlogi in volitve novih organov društva:
     - člane upravnega odbora
     - člane nadzornega odbora
     - člane častnega razsodišča
    - izvolitev predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva
10. predlog programa dela   in finančnega načrta za leto 2018  
11. Razprava  in  potrditev programa dela  in finančnega načrta  za leto 2018
12. Razno, predlogi,  pobude 
Pred uradnim začetkom zbora   bo nastopil Mladinski pevski zbor OŠ III  iz Murske Sobote. Zbor vodi Tjaša Šimonka.
Po končanem zboru članov  vas  vabimo na  družabno srečanje.
Prosimo , prijavite svojo udeležbo   po  naši E- pošti ali  GSM 051 358 180. 
Vljudno vabljeni in prijazno pozdravljeni!                        
                                                                                         V Murski Soboti, 9.  marca  2018 Upravni odbor