Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

Kako se včlanite

V društvo se včlanite, tako da izpolnite pristopno izjavo, ki si jo natisnete iz internetne strani društva, ali jo dobite pri pooblaščenem sodelavcu na Ljudski univerzi Murska Sobota. Izpolnjeno prijavnico oddate ali odpošljete na naslov društva. Včlanite se lahko tudi ob številnih drugih priložnostih ko se društvo javno manifestira.

Včlanite se lahko kadar koli med letom. Članstvo je vezano na koledarsko in ne šolsko leto. Višino članarine določa upravni odbor društva.

Za sodelovanje pri posameznih programih društva se načeloma prijavite na osnovi vsakoletne zgibanke, ki jo vsi člani prejmejo po pošti, pred pričetkom izobraževalne sezone, ali po E-pošti. Lahko pa tudi med izobraževalno sezono, če je v posamezni skupini še nezasedeno mesto. Denarni prispevek za posamezno izobraževalno skupino je odvisen od stroškov in števila udeležencev in ga za vsako sezono določa upravni odbor društva. Ta prispevek lahko plačate v dveh delih pri animatorju skupine.