Domov    O nas    Kontakt
Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
Bootstrap Slider
Širimo obzorja, združujemo ljudi!

VSEBINA 16 URNIH NADALJEVALNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV

 

UMETNOST SKOZI ČAS, mentorica Tatjana Vukovič
Obravnava baročne likovne umetnosti in značilnosti evropskega slikarstva 17. stoletja (Diego
Velazquez) in njen vpliv na sodobno likovno snovanje 20. stoletja. Zgodovina in razvoj srednjeveških
iluminiranih rokopisov v Evropi in na Slovenskem. Razvoj zgodnjesrednjeveških skriptorijev, vpliv
meniških redov, razvoj kaligrafije in knjižnih ilustracij. Pregled srednjeveških rokopisov, ki jih hrani
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. Pogoji hrambe in pravila restavratorske in
konservatorske stroke. Celostni vpogled v zgodovino in razvoj mesta Firence. Analiza premične in
nepremične kulturne dediščine. Obravnava mestnih muzejev, palač in zgodovinskih osebnosti.
Pomen in vloga začetkov umetnostne zgodovine kot znanstveno raziskovalne stroke (Giorgio Vasari).
SPOZNAVANJE GLASBENE UMETNOSTI , mentor Denis Dugar
V programu poglabljamo poznavanje in razumevanje klasične glasbe, spoznavamo razvoj glasbenih
oblik in zvrsti ter značilnosti posameznih glasbenih obdobij in skladateljskih opusov, razvijamo
zmožnosti analitičnega poslušanja glasbe. Spoznali bomo tudi glasbene instrumente.
ETNOLOGIJA: 1. in 4. stopnja, mentorica Jelka Pšajd
V prvi stopnji bomo spoznavali etnološke vede in delo etnologa v muzeju, študentom bodo
predstavljene posamezne etnološke značilnosti v Pomurju in poudarek na posebnostih oziroma
specifikah tega prostora.
V 4. stopnji bomo nadaljevali s predstavitvijo posameznih etnoloških značilnosti v Pomurju in
poudarek na posebnostih oziroma specifikah tega prostora.
ZDRAVJE IN PREHRANA, mentorica Jolanda Prelec Lainščak
Nastanek mnogih bolezni lahko v veliki meri preprečimo z zdravim prehranjevanjem in gibanjem. V
primeru, da se bolezen že pojavi, pa so potrebne določene diete za hitrejšo ozdravitev. Tako bo tema
letošnjega izobraževalnega programa DIETE pri različnih boleznih ( diete pri sladkornih bolnikih,
dieta pri boleznih srca in ožilja, dieta pri boleznih želodca, dieta pri črevesnih obolenjih, itd. ).
gledali iz drugega zornega kota.
DIGITALNA FOTOGRAFIJA
Spoznali bomo fotografiranje z digitalnimi fotoaparati, njihove posebnosti in razliko od analognih
aparatov. Preko različnih računalniških programom se bomo naučili prenesti fotografije iz aparata
na računalnik, kjer bomo fotografije obdelali in jih shranili na datoteke in v albume.